Veneta Marinova

Архив

квадриптих "НИЕ,ВИЕ,ТЯ"
5
Литературна изложба „От кашона за кашона“
Литературна изложба „От кашона за кашона“
2000г. Пловдив  клуб “Найлона"
2000г. Пловдив  клуб “Найлона"
Литературна изложба „От кашона за кашона“
Литературна изложба „От кашона за кашона“
2000г. Пловдив  клуб “Найлона"
Литературна изложба „От кашона за кашона“
2000г. Пловдив  клуб “Найлона"
група "Жените на РЪБа"
триптих  „Тя, Той“
Пловдив  клуб "Найлона"  2000 г.
1
2
3
4
група "Жените на РЪБ-а "
“Червена линия“I  70/100 см.
“Червена линия“II  70/100 см.
"Наръчник на политическия агитатор"
изложби с група РЪБ
„Пътят“  130/135 см.
Литературна изложба „От кашона за кашона“