Veneta Marinova

Архив

група "Жените на РЪБа"
квадриптих "НИЕ,ВИЕ,ТЯ"
1
2
3
4
5
група "Жените на РЪБ-а "
триптих  „Тя, Той“
Пловдив  клуб "Найлона"  2000 г.
2000г. Пловдив  клуб “Найлона"
Литературна изложба „От кашона за кашона“
Литературна изложба „От кашона за кашона“
2000г. Пловдив  клуб “Найлона"
Литературна изложба „От кашона за кашона“
2000г. Пловдив  клуб “Найлона"
2000г. Пловдив  клуб “Найлона"
Литературна изложба „От кашона за кашона“
Литературна изложба „От кашона за кашона“
Литературна изложба „От кашона за кашона“
изложби с група РЪБ
"Наръчник на политическия агитатор"
“Червена линия“I  70/100 см.
“Червена линия“II  70/100 см.
„Пътят“  130/135 см.